♥♥_இணஇ∫∫‗√لح√إحسِاس√ن√‗∫∫இணஇ ♥♥

♥♥_இணஇ∫∫‗ـ√لحـ√إحسِاس√ـن√ـ‗∫∫இணஇ_♥♥♥♥_இணஇ∫∫‗√لح√إحسِاس√ن√‗∫∫இணஇ ♥♥

Subscribe
ولآ زلتُ أبتسَم دُونَ آنَ تكُونَ لإبتسآمتِي صِلّه بـِ آلعآلمَ آلمقتُول بدآخلِيْand I stopped I smile not without time she for my smile صِلّه بِ آلمقتُول آلعآلمَ بدآخلِيْ
 

يآعيونہ علميہۧ | آني آحبہۧ . . !
آعشقہۧ وآنےّ " لآيمڪن أخونہ . . }
ويڪفي آنےّ يآعيونہۧ مآبي دنيآي دوونہۧ . . !
ومآبےّ | شوووف آلخلآيق " إلآ في نظرة . . [ عيووونہ ] . . !!أنآ ” مآأإني مضيع | شخص . . !
أنآ لي }- شخص ضيعني . . !شسولف عنڪ . . {
أقول إنڪ . . !
…….. ” وأقول آنڪ . . !
…………. ” وأقول آنڪ . . !
……………… ” وأقول آنڪ . . !
عسآني | مآأنحرررم منڪ . . }
يآعيونہ علميہۧ | my time آحبہۧ..!
آعشقہۧ وآنےّ أخونہ لآيمڪن.. }
ويڪفي آنےّ يآعيونہۧ not August my world دوونہۧ..!
ومآبےّ | what and be hell to pay آلخلآيق except in the look.. [ عيووونہ ]..!! I am مآأإني مضيع | he diagnosed..!
I am for me }- he diagnosed he lost me..! شسولف عنڪ.. {
I say إنڪ..!
........ and I say آنڪ..!
............. and I say آنڪ..!
.................. and I say آنڪ..!
عسآني | مآأنحرررم منڪ.. }
 
مــن أصــعب{المواقــف}..!
شخــص يجــرحك لأنـه يــعلم..
أنـك لا تتــخلى عنـه مـهما حــصل..!
from أصعب{المواقف}..!
he diagnosed to scotch you because became known..
that you do not get rid of you no matter how he happened..!
 
آحبہ گثيرآ حينمإ
نتحدث وَ نتحدث وَ نتحدث ..
وَ فجأھٍ يقول ليّ : " آنظر إلي " !
آنظرُ إليہ
فَ يحرّگ ː شفآھٍ بدون صوت :
- ( آ ح ب گ ¸ ≈
آحبہ گثيرآ حينمإ
we say and speak and speak..
and فجأھٍ the twist speaks: آنظر to me!
آنظرُ إليہ
يحرّگ ː شفآھٍ soundless:
- (آ suggest ب گ ¸ ≈
 
وـهَ يَ قلبيْ لــآ سَسَمعِت صصُؤوتةة
قققسِم { أفغغٓر فغَرةً

مَآإْهب صصَـءـآححيةة:$

هـذأ وـبسْ صصؤوتةة

تخخَيلوآ إذآْ قأل أحِبگ » ويبينيَ مَآإْ أششهَهَقْ ••¡!
وهَ يَ two hearts لآ سَسَمعِت صصُؤوتةة
قققسِم { أفغغٓر فغَرةً

مَآإْهب صصَءآححيةة: $

هذأ and kiss صصؤوتةة

تخخَيلوآ so said أحِبگ ويبينيَ أششهَهَقْ مَآإْ ••¡!
 
أبيّگ تَعرفْ إنْ آلنَآسِ أجْنًآآس ....
وًلآ كِلْ منْ يًنْطِق ‘ آحبْك " يِحْبكّ !
بَعضْ آلبَشِر يّغْرك بــِ صدْق الاِحْسَآس ..
وً بَعضِ آلبَشِر ( سًآكِتْ ) و قَلبْھ يحِبكْ
أبيّگ she knows that آلنَآسِ أجْنًآآس....
وًلآ pour from يًنْطِق آحبْك يِحْبكّ!
split آلبَشِر يّغْرك بِ veracity of the sense..
and some آلبَشِر (سًآكِتْ) and قَلبْھ يحِبكْ
 
دام الاحساس صار بالكلام
كل(ن) شاطرن في كلامه

لاتبحث عن شخص بالاحلام
إلقاه وغيره ودش باحلامه

والى عن الحب ناوى الصيام
ماظنتي يفلح ويحفظ صيامه

وانا عاشق وعيون الناس هيام
محدن يدري عن عشقي وهيامه

ربيت عشقي صوب نصب الخيام
عند بدوي يقدر العشق وخيامه
lasted a sense became words
everyone (get tired) divided in his words

لاتبحث about the person dreams
إلقاه and another and shower his dreams

and to about love we is taken shelter by the post
ماظنتي he ploughs and keeps his post

and I am an amateur and eyes of people هيام
محدن is known about my love وهيامه

I brought up my love toward the fraud of the tents
at my bedouin who are valued love also his tents
 
فِ حَيْــآتُنآ آشخآص
يَجعَلوْنكـ تَبتَسم رُغمَ حُزنكـ وَهَمّكـ !
فَ يَحآولوْن بِ طيْبة وَ جَمآل كَلآمِهِمْ أن يُسعِدُوْنَآ !
فَ يآ لَهم مِن أشخآص رآئِعوْن
[ أُحِبُّهُم وأُحِبُّ تَوْآجدُهمْ فِ حيْـآتي]
execute حَيْآتُنآ آشخآص
يَجعَلوْنك she smiles it was forced your sorrow and your care!
يَحآولوْن بِ طيْبة and beauty of their words that يُسعِدُوْنَآ!
what people رآئِعوْن
[ I love them وأُحِبُّ تَوْآجدُهمْ execute حيْآتي ]
 
أعِشَقُهـِا♥ ~
لِدرَجَة آنّيْ أتَمنّىَ لَوْ أسْتَبدِلْ كَلِمَة :
[ آلِفَرحْة ] بـِ إسِسَمِهااـِ اا{♥}

سَأظّلُ أحَلَمْ {وَ} أحَلُمْ بِكَى {♥} حَتّىْ يَسْتَسِلْمُ آلوَآقِـعْ
[وَ] يَأتِيْ بـ’ِـكِى إلَيّ ’♥’
أعِشَقُهِا♥ ~
for the degree of آنّيْ أتَمنّىَ if change there is a word:
[ آلِفَرحْة ] بِ إسِسَمِهااِ اا{♥}

سَأظّلُ أحَلَمْ أحَلُمْ {وَ} بِكَى {♥} even يَسْتَسِلْمُ آلوَآقِعْ
[ and ] يَأتِيْ ب ِكِى to me ♥
 
بكُـلِ ألـوّانِ الفَـرح وأحَـاسِيسِ الحَـيّـاة تُعلِـنُ حَـواسِي الخمّـس غـرَامهَـا بِـكِ " ♥
each ألوّانِ joy and senses الحَيّاة she declares my senses الخمّس her passion you ♥
 
اذا أحببت شخصا فأخبره بحبك فكثيرا ماتتحطم القلوب ليس بسبب كلمات قيلت....ولكن بسبب كلمات لم تقال
if I loved, a person then inform him I love you the hearts are often broken to shivers not because of the words which were pronounced.... however because of the words it is not pronounced